O projekte

Architektonické riešenie
Jedná sa o tri dvojdomy, teda tri celky ktoré vzniknú v lokalite s jestvujúcimi rodinnými domami na Kubranskej ulici. Zo strany tejto ulice sa jedná o prízemnú zástavbu s plochými strechami, zo spodnej strany z ulice Záhrady, ktorá je cca o 2,75m pod úrovňou Kubranskej ulice,  sa jedná o dvojpodlažnú zástavbu. Na objektoch je použitá jednoduchá farebná kombinácia bielej a tmavej farby s ozvláštnením pomocou použitia malých plôch s výraznou žltou farbou .
 
Dispozičné riešenie
Na úrovni druhého nadzemného podlažia sa bude nachádzať garáž, vstup a nočná časť. Prechod od garáže k vstupu bude cez zastrešené závetrie, alebo priamo do vstupnej haly. Zo vstupnej haly bude vstup do nočnej časti a cez vnútorné dvojramenné schodisko na úroveň 1.NP. Nočná časť bude pozostávať z dvoch detských izieb, spálne, kúpeľne a toalety, všetky prístupné zo spoločnej chodby.
Na úrovni prvého nadzemného podlažia sa bude nachádzať denná časť domu a to obývacia izba, jedáleň, kuchyňa, komora, toaleta, kotolňa a sklad. Schodisko z úrovne 2.NP bude končiť v priestore obývacej izby, z ktorej bude vstup do technickej miestnosti s kotlom a priechodom do toalety. Vedľa obývacej izby sa bude nachádzať jedáleň a kuchyňa so vstupom do komory pod schodiskom. Z priestoru jedálne bude vstup na vonkajšiu terasu zastrešenú vysunutou časťou 2.NP.  Na zvyšnej časti 1.NP sa bude nachádzať sklad prístupný priamo z exteriéru.
 
Dopravné riešenie
Tento objekt rieši napojenie 6x rodinný dom na miestnu komunikáciu ulica Kubranská a spevnenú plochu pred rodinnými domami. Prístup ku každému rodinnému domu bude zabezpečený vybudovaním novej spevnenej plochy. Pred každým rodinným domom bude vybudovaná spevnená plocha, ktorá bude slúžiť pre odstavenie vozidiel návštevníkov a prístup k rodinnému domu pre peších.
Spevnená plocha bude slúžiť pre peších a pre osobné vozidlá do 3,5 t.

Odvodnenie
Jestvujúca komunikácia je priečne vyspádovaná 2% ku okraju vozovky smerom k budúcim rodinným domov do zeleného pásu šírky cca 1,44m. Nakoľko v mieste budúcich vjazdov na pozemky rodinných domov sa zeleň nahradí spevnenou plochou vjazdu na pozemok, ktorý bude vyspádovaný smerom k jestvujúcej ceste, vytvorí sa na styku komunikácie a vjazdu na pozemok odvodňovací žľab (BGU-Z SV G 100 (dno so spádom), liatinová mreža - trieda C250,  dl.10,25m), ktorý bude odvádzať dažďovú vodu do kanalizácie v rámci jednotlivých rodinných domov.