Dom podľa vašich predstáv, ...

Na pozemku tvoreného z parcely 1504/2, /3, /4, /5, /6, /7 (k.ú. Kubrá) je investičný zámer výstavby šiestich rodinných domov. Tieto domy budú vytvorené ako dvojdomy teda dva typy a to typ A a typ B, ako zrkadlový obraz. Rodinné domy budú prístupné z Kubranskej ulice, z ktorej budú mať napojenie na inžinierske siete (voda, plyn, elektrika). Na kanalizáciu budú napojené z ulice Záhrady. Rodinné domy budú mať plochú strechu a budú mať dve nadzemné podlažia.
 
Pozemok pre výstavbu šiestich rodinných domov je rovinatý a nachádza sa cca 3m pod úrovňou cesty na Kubranskej ulici. Rodinné domy budú usporiadané tak že úroveň podlahy prvého nadzemného podlažia bude na úrovni pozemku a úroveň druhého nadzemného podlažia bude na úrovni cesty na Kubranskej ulici.Vstup do objektu bude na úrovni 2.NP,kde sa budú nachádzať garáž,vstup so schodiskom na 1.NP a nočná časť(dve detské izby,spálňa,toaleta a kúpelňa).Na 1.NP sa bude nachádzať obývacia izba prístupná cez schodisko,kuchyňa s jedálňou,technická miestnosť s kotlom,toaleta a sklad prístupný z exterieru.
 
Rodinné domy budú usporiadané tak že zo strany od Kubranskej ulice bude viditeľné iba jedno podlažie a to 2.NP, teda uličný pohľad na zástavbu bude ako pohľad na bungalovy s plochou strechou. Z druhej strany budú objekty viditeľné ako dvojpodlažné, s presahom 2.NP nad úroveň terasy prístupnej z obývačky s jedálňou.
 
Podľa platného Územného plánu mesta Trenčín je táto lokalita charakterizovaná ako UB 01, Obytné územie – rodinné domy. Výškový regulatív 2NP+S, minimálny podiel zelene je 50% a maximálna miera zástavby je 40%.